O nas

Agnieszka Jeziorska

– Założycielka Poradni „Przystań”, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr psychologii, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych, terapeuta EEG biofeedback. W pracy terapeutycznej zafascynowana wewnętrznym potencjałem człowieka, drzemiącymi w ludziach możliwościami, pomaga im uruchamiać w sobie wewnętrzne zasoby, zdolności i umiejętności dla tworzenia lepszej jakości życia, wspomaga w procesie zmian.

Na przestrzeni lat zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Dodatkowo przez wiele lat pełniła funkcję biegłego psychologa, realizuje również zadania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz uprawnienia pedagogiczne.

Swoją pasję do pracy terapeutycznej wspiera ciągłym kształceniem się. Pracę swoja opiera w ujęciu  Poznawczo – Behawioralnej, Ericksonowskiej uwzględniając całościowe podejście do każdej osoby a w indywidualny sposób udzielać pomocy i wsparcia. Ukończyła szereg szkoleń m.in. w zakresie – Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Psychoedukacji i Profilaktyki, Treningi Kontaktu w Relacji Terapeutycznej, szkolenia z zakresu zaburzeń emocjonalnych u dzieci i metod terapii, szkolenia z zakresu diagnozy neuropsychologicznej. Uczestniczy w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy i terapii dzieci: nieśmiałych, lękowych, z problemami adaptacji przedszkolnej/szkolnej, dzieci nadpobudliwych, agresywnych, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła Studium psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii metodą EEG biofeedback. Również posiada umiejętności i kwalifikacje do diagnozy i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jest Trenerem Umiejętności Społecznych i w poradni prowadzi zajęcia TUS dla dzieci.

Joanna Szczotka

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej ukończyła studia pedagogiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2004 roku. Absolwentka studiów podyplomowych w KIRE w Krakowie o kierunku Integracja Sensoryczna, Terapeuta Ręki, certyfikowany trener TUS oraz Instruktor Masażu Dziecka i Osoby Dorosłej Metodą Shantala.

Prowadzi diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej, zaburzeń motoryki małej, diagnozy i terapii ręki oraz pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Gilowicach.

W pracy i życiu codziennym kieruje się mottem, że jedyne ograniczenia to te, które sami sobie stwarzamy. W pracy z dzieckiem opiera się głównie na jego potencjale i możliwościach. Umiejętności, które posiada wykorzystuje aby tak zwane „Nie-zgrane dzieci”, dzieci dla których codzienne funkcjonowanie jest często pasmem trudności i niepowodzeń związanych z deficytami w prawidłowym przetwarzaniu wrażeń zmysłowych, czyli zaburzeniami SI, poczuły się wyjątkowe i poprzez terapię zintegrowały swoje zmysły, jednocześnie poprawiając w ten sposób jakość swojego funkcjonowania. Jest Trenerem Umiejętności Społecznych i w poradni prowadzi zajęcia TUS dla dzieci.

Tamara Loranc

logopeda, filolog polski, terapeuta ręki. Ukończyła Studia magisterskie na kierunku Filologia polska z logopedią na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, jest również absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje z dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji, z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz afatykami.

Patrzy na pacjenta holistycznie, współpracuje i innym terapeutami i specjalistami z dziedzin takich jak laryngologia, stomatologia, ortodoncja, chirurgia.

Ważny dla niej jest trójkąt terapeutyczny-dziecko, rodzic i specjalista. Poprzez zabawę wprowadza w świat dźwięków i liter.

Anna Tomiczek

W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiała pracując w Areszcie Śledczym. Po roku pracy, słuchając zawodowej intuicji postanowiła wspierać dzieci z trudnościami. Przez kolejne lata zdobywała doświadczenie pracując z niepełnosprawnymi, porzuconymi dziećmi w „Fundacji Dom w Łodzi”, jej pacjentami byli podopieczni w różnym wieku, od niemowlaków po nastolatki. W tym czasie skończyła także studia podyplomowe z terapii behawioralnej. Szczególnym zainteresowaniem zawodowym darzy dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS), skończyła roczny kurs przygotowujący do diagnozy FAS i pracy z dziećmi z tym zaburzeniem.

W pracy skupia się na jak najlepszej ocenie rozwoju dziecka, a następnie poprawie jego codziennego funkcjonowania, wspierania rozwoju. Psychologia jest jej pasją, chętnie dzieli się swoją wiedzą, szczególnie z rodzicami oraz przyszłymi rodzicami, aby pomóc im jak najlepiej rozumieć dziecko i mądrze je wspierać w rozwoju. Oprócz pracy w Poradni Przystań jest także psychologiem w Integracyjno- Terapeutycznym Przedszkolu „Niebieski Motyl” w Żywcu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, współpracuje także z Fundacją „Dom w Łodzi”. Wolny czas spędza najczęściej na górskich szlakach.

Paulina Guzik-Krzystek

Doświadczony dietetyk Paulina Guzik zajmuje się tworzeniem planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb i możliwości klientów. Jakość życia w dużym stopniu zależy od wyrobienia sobie prawidłowych nawyków. Dotyczy to zwłaszcza właściwych przyzwyczajeń żywieniowych.

Zakres kompleksowego poradnictwa żywieniowego:
Dietetyk doskonale zna tajniki komponowania spersonalizowanej diety i prowadzi skuteczne terapie. Zakres usług obejmuje analizę masy i składu ciała oraz ocenę obecnie stosowanych sposobów odżywiania, a następnie opracowanie wysokiej jakości planu diety. W licznych przypadkach dietetyk zleca także dodatkowe badania laboratoryjne, aby dopasować jadłospis do stanu zdrowia pacjentów.

Magdalena Kostrzewa

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog. Ukończyła dodatkowo studia na kierunku : Edukacja i rewalidacja Osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, w tym Zespołem Asprergera oraz Edukacja wczesnoszkolna oraz wychowanie przedszkolne.

Poszerza swoją wiedzę o dodatkowe kursy i szkolenia m.in. TUS,Terapia Behawioralna, “Świat oczami dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera”, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu itd. Poza pracą w poradni obecnie pracuje jako nauczyciel w przedszkolu Integracyjno-Terapeutycznym oraz prowadzi zajęcia w ramach SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze).

W pracy kieruje się słowami Anny Dymnej: “ … osobę niepełnosprawną to trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować.”