EEG BIOFEEDBACK

Nowoczesna, nieinwazyjna terapia usprawniania pracy mózgu

Rozwinięta i stosowana w ośrodku badań kosmicznych NASA

Czym jest EEG biofeedback?

Biofeedback jest to samoregulacyjna metoda normalizacji fal EEG pozwalająca na świadomą i dowolną zmianę stanu psychofizjologicznego na zasadzie zmiany wzorca fal mózgowych. Ta metoda relaksu, terapii oraz zwiększania możliwości umysłu. Jest ona całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna. Dzięki temu można nauczyć się świadomie kontrolować i modyfikować funkcje, które normalnie nie są zależne od naszej woli (m.in. fale mózgowe, napięcie mięśni).

Cele terapii

Celem treningu jest poprawa czynności bioelektrycznej mózgu zależnie od zaburzenia. Dzięki tzw. sprzężeniu zwrotnemu trenowana osoba może nauczyć się samodzielnie regulować własne fale mózgowe, wzmacniając je lub osłabiając. Osoba ćwicząca w sposób celowy wpływa na czynność własnego mózgu.

Biofeedback stwarza możliwość „naprawienia” dysfunkcji mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal o pewnych częstotliwościach. Niedobór tych fal uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności, takich jak np. problem ze skupieniem się nad wykonywanym zadaniem u dzieci z ADHA i ADD.

Biofeedback często stosowany jest w terapii dzieci z ADHD i ADD, u osób z zaburzeniami procesu uczenia się, z padaczką, po urazach czaszkowych. Również osoby zdrowe korzystają z terapii w celu poprawy pamięci i koncentracji.

Prowadzimy indywidualne treningi również w przypadku: lęków i fobii, zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, zaburzeń rozwoju emocjonalnego, depresji. Proponujemy treningi także osobom zdrowym, których praca wymaga skupienia, szybkich decyzji, u których w codziennym funkcjonowaniu niezbędne jest odpowiednie panowanie nad emocjami, m.in. kadra na stanowiskach kierowniczych, służba zdrowia, nauczyciele, służby mundurowe, sportowcy, muzycy, biznesmeni

Jakie efekty daje terapia biofeedback?

 • poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie,
 • lepsza koncentracja i zdolność skupiania się,
 • podniesienie samooceny,
 • większa kreatywność,
 • uwolnienie się od lęków i stresu,
 • poprawa samopoczucia i nastroju,
 • głębsze i spokojniejsze oddychanie,
 • lepsze wyniki w nauce,
 • podniesienie samooceny,
 • panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych,
 • ograniczenie stanów stresowych i większa zdolność panowania nad stresem.

Na czym polega terapia?

  Formą treningową jest wideozabawa. Pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt, czyli zapis graficzny gry. Widzi czynności swojego mózgu pod postacią np. samolotu czy samochodu i otrzymuje informacje zwrotne (dzięki użyciu wzroku i słuchu) o aktualnym stanie swojego mózgu.

  Neuroterapeuta stymuluje pożądane i hamuje niepożądane częstotliwości fal mózgowych Treningi Biofeedback uczą wyciszania, aby nauka i praca stawały się bardziej przyjemne i wymagały mniej wysiłku. Wyniki badań naukowych i efekty praktyczne treningów wskazują wysoką skuteczność metody, 80-95% przypadków.

  Jak wygląda przebieg pierwszej wizyty?

   Pierwsza wizyta ma zwykle charakter diagnostyczno-informacyjny. Terapeuta przeprowadza wywiad, by poznać problemy i oczekiwania trenującego. Następnie omawia zasady działania EEG Biofeedback oraz sposób prowadzenia treningu a także zapoznaje trenującego ze sprzętem EEG Biofeedback.

   Po części diagnostycznej można przystąpić do właściwego treningu. Terapia jest przeprowadzana w naszej poradni, w odpowiednich i sprzyjających warunkach terapeutycznych aby zapewnić każdemu prawidłowe warunki do terapii.

   Ile sesji EEG Biofeedback jest potrzebnych?

    Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu. Treningi nie powinny odbywać się rzadziej niż raz w tygodniu, optymalna częstotliwość to 2-3 sesje tygodniowo.

    Skontaktuj się z nami

    Przetwarzanie danych

    Rejestracja psycholog

    692 792 699

    Rejestracja integracja sensoryczna

    508 067 665

    Rejestracja logopeda

    698 202 703

    Pracujemy w godzinach

    Poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
    Sobota: 9:00 – 11:00