Cennik

Diagnoza, terapia, konsultacja psychologiczna:

  • badanie ilorazu inteligencji
  • badanie rozwoju psychomotorycznego dziecka
  • badanie ilorazu inteligencji dzieci słabo mówiących lub niemówiących
  • badanie dojrzałości umysłowej (przedszkolnej, szkolnej)
  • ocena struktury osobowości
  • badanie w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • badanie w kierunku zaburzeń rozwojowych (upośledzenie umysłowe, Autyzm, zespół Aspergera)
  • ocena funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży (testy projekcyjne, metody kwestionariuszowe)
  • badanie i diagnoza neuropsychologiczna

  * ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od problematyki

  Poradnictwo i terapia psychologiczna

    pierwsza wizyta z psychologiem, konsultacja psychologiczna  – 150 zł

  • kolejna wizyta psychologiczna (45 min.) – 150 zł
  • sesja terapii indywidualnej (45 min.) – 150 zł
  • interwencja kryzysowa, wizyta domowa – 200 – 300 zł
  • diagnoza psychologiczna z wydaniem opinii (testy) – 250 zł

  Sporządzenie i wydanie opinii psychologicznej

  • ocena rozwoju dziecka/ funkcjonowania osoby dorosłej 120 – 200 zł
  • w postępowaniu sądowym 200 zł
   • Przygotowanie indywidualnych zaleceń do pracy z dzieckiem: 150 – 200 zł

   Trening funkcji poznawczych i koncentracji uwagi EEG-Biofeedback

   • wizyta diagnostyczna: badanie podstawowe + trening wstępny EEG-Biofeedback  150 zł
   • sesja indywidualna EEG biofeedback (30 min.) 80 zł
    • Odwołanie wizyty z psychologiem należy zgłosić najpóźniej dzień przed zaplanowanym spotkaniem do godziny 17-tej.
     Nieobecność na sesji terapeutycznej skutkuje poniesieniem opłaty ustalonej przez psychologa wg cennika.

    Diagnoza i terapia Si

    • diagnoza (2-5 spotkań) – dla dzieci do 4r.ż – 450 zł
    •                                             – dla dzieci pow. 4r.ż. – 400 zł
    • rediagnoza spotkanie ok.45 min. – 100 zł.
    • wydanie rediagnozy w formie pisemnej – 100 zł.
    • wydanie opinii (do szkoły, placówki itp.) – 70 zł.
    • terapia – (ok. 45 min.) – 100 – 120 zł
    • terapia rodzeństwa (ok.45 min) – na życzenie rodzica i po konsultacji z terapeutą – 120 – 140 zł.
    • warsztaty masażu dziecka metodą Shantala (od 3-4 spotkań) – 400 zł.
    • masaż Shantala dziecka, osoby dorosłej (sesja od 45-60min.) – 120 zł.

    Odwołanie wizyty z terapeutą należy zgłosić najpóźniej dzień przed zaplanowanym spotkaniem do godziny 17-tej.
    Nieobecność na sesji terapeutycznej skutkuje poniesieniem opłaty ustalonej przez terapeutę wg cennika.

    Dietetyk

    • Konsultacja i badania – 150 zł.
     – cena obejmuje konsultację, badania oraz zaliczkę na poczet przygotowania programu żywieniowego
    • Program żywieniowy – 200 zł.
     – cena obejmuje przygotowanie kompletnego programu żywieniowego
    • Wizyta kontrolna – 200 zł.
     – cena obejmuje nowy jadłospis (ustalany na ok. 3-4 tygodnie)

    Logopeda

    • Diagnoza – 120 zł.
    • Terapia (45min) – 80 zł.

    Zajęcia terapeutyczne TUS

    • zajęcia grupowe (ok. 60 min.) – 80 zł.

    Odwołanie uczestnictwa dziecka w zajęciach należy zgłosić najpóźniej dzień przed zaplanowanym spotkaniem do godziny 17-tej.

    Zajęcia TUS poprzedzone są indywidualną konsultacją  – 140,00 zł

    Nieobecność na zajęciach skutkuje poniesieniem opłaty ustalonej przez terapeutę wg cennika.

    Skontaktuj się z nami

    Przetwarzanie danych

    Rejestracja psycholog

    692 792 699

    Rejestracja integracja sensoryczna

    508 067 665

    Rejestracja logopeda

    698 202 703

    Pracujemy w godzinach

    Poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
    Sobota: 9:00 – 11:00